Lezing Johan Decavele: Het protestantisme in Gent
Kunst & Cultuur > Lezingen & Debatten
AFGELOPEN
X

Dit evenement is afgelopen

Donderdag 16 november 2017 (van 19u30 tot 21u30)

/

Sint-Kristoffelstraat 1

9000 Gent

GRATIS

Basistarief: 0,00 €

Al vanaf 1521 waren er in Gent Nederlandse bijbelvertalingen en boeken van Luther in circulatie. Hoewel de eerste terechtstelling van een protestant in 1530 plaatsgreep, vormden er zich nog geen aparte kerkgemeenschappen. Dat gebeurde pas omstreeks 1550, toen de dopers hun “heilige gemeenten” met een almaar groeiende aanhang wisten uit te bouwen. Enkele jaren later volgde de gereformeerde strekking, die haar levenskracht haalde uit de vluchtelingen-kerken in Emden, Londen en vanaf 1562 Sandwich. Spoedig ondergingen ze ook de invloed van het Hugenootse Frankrijk. Dat allemaal ondanks de hevige repressie. Toen in de lente van 1566 de kettervervolging opgeschort werd, begon men buiten de stadsmuren hagenpreken te houden. Die liepen uit op de Beeldenstorm.
Op 22 en 23 augustus 1566 werd er hevig gestormd in alle Gentse kerken, kloosters, hospitalen en kapellen. Aangezien er nauwelijks weerwerk was van de overheid, konden de calvinisten hun kerkgemeente opbouwen. Maar al na zeven maanden, na de nederlaag van de rebellen in Oosterweel, werd daar een eind aan gemaakt. De repressie van Alva’s Raad van Beroerten was hevig: 10 % van het totale aantal slachtoffers waren Gentenaars. Einde 1577 grepen de volksmenners Jan van Hembyze en Frans van der Kethulle, heer van Ryhove, hun kans om wraak te nemen. Na hun “staatsgreep” vormden ze in de loop van 1578 de stad Gent om tot een calvinistische republiek, een regime dat ze weldra in alle steden van het graafschap Vlaanderen
oplegden. Einde 1578 was Vlaanderen een calvinistisch land, met zo’n honderd kerkgemeenten, vaak met een eigen predikant. De bekende Petrus Dathenus leidde die hele kerkelijke ommekeer. In het dominicanenklooster, waaruit de monniken verdreven waren, werd een calvinistische theologische opleiding opgericht. Van uitoefening van het katholicisme was er nog nauwelijks sprake. De ommekeer kwam toen Alexander Farnese, hertog van Parma, als uitmuntend strateeg de Nederlandse steden in het Zuiden een na een wist te heroveren. Gent viel in september 1584, Antwerpen het jaar daarop. Het gebied - vandaag grosso modo overeenstemmend met België en het Département
du Nord - kwam weer onder het gezag van de koning van Spanje. Met alle middelen werd hier de Contrareformatie doorgevoerd. Zo’n 150.000 Zuiderlingen wilden zich daar niet naar schikken en verkozen uit te wijken, vooral naar de Verenigde Provinciën in het Noorden.

Johan Decavele promoveerde in Leuven met de dissertatie De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (uitgegeven in 1975 in Brussel). Hij was
stadsarchivaris en vervolgens hoofd van de dienst Cultuur van de stad Gent. Hij publiceerde boeken over de Gentse stadsgeschiedenis en over het verloop van
het protestantisme in de Nederlanden in de 16de eeuw.

Datum: Donderdag 16/11/2017, 20u
Locatie: Protestantse Kerk, hoek Brabantdam met de St. Kristoffelstraat, Gent
Prijs: Vrije bijdrage, geen reservatie vereist
Organisatie: Refo2017

Organiseer jij dit evenement? Beheer deze pagina!

Evenement beheren

Ben jij organisator van dit evenement?

Reageer
ik ga
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
uitdagen
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
Andere suggesties
In de kijker