Participatietraject Wandelroute Scheldevallei
Lifestyle > Milieu
AFGELOPEN
X

Dit evenement is afgelopen

Woensdag 28 oktober 2020 (van 19u00 tot 21u00)

/

Participatietraject Wandelroute Scheldevallei

Dorp 22

9810 Nazareth

GRATIS

Basistarief: 0,00 €

Graag beslissen we samen met jou hoe de wandelroute in de Scheldevallei eruit zal zien. Dit zullen we doen aan de hand van de resultaten van de ingezamelde participatiekranten van juli-augustus, waar inwoners zelf een wandelroute konden uittekenen.

Wandel jij graag en/ of ken je de Scheldevallei goed? Schrijf je dan zeker in.
Uiteraard houden we er rekening mee dat de COVID-19 maatregelen gerespecteerd worden.

Vlinderzoektocht in de Scheldevallei
Het wandelgebied in de Eekse ScheldeVallei is niet bij iedereen gekend. Dat willen we veranderen door samen met de inwoners en gemeenteraadsleden een wandelroute uit te tekenen.
In de infokrant van juli-augustus, konden inwoners zelf hun favoriete wandelroute uittekenen terwijl ze deelnamen aan een vlinderzoektocht en nadien een drankje nuttigden in de lokale horeca.
Op het participatiemoment van 28 oktober willen we de definitieve wandelroute vastleggen.

Participatietraject met de gemeenteraad
Het idee om deze wandelroute op te maken is er niet zomaar. Dit kwam na een participatietraject met de gemeenteraad.
Participatieve gemeenteraad
De gemeenteraad neemt beslissingen over reglementen, budgetten en beleid. Hoewel dit gaat om belangrijke thema’s worden de raadsleden meestal pas betrokken op het einde van het proces, op het moment van de beslissing.
In Nazareth willen we dat de raadsleden in een vroegere fase participeren aan het gemeentelijk beleid. Want zij bekijken een voorstel vanuit verschillende invalshoeken en zo creëren we een breder draagvlak.
Hiervoor doorliepen we een traject met de experten van Levuur, de Vlaamse overheid en de VVSG. Uit dit traject is het Actuaforum in het leven geroepen.
Actuaforum
Het Actuaforum is een nieuw initiatief in Nazareth, waarin de raad actief betrokken wordt
bij actuele beleidsthema’s. Door inhoudelijk over het beleid te debatteren en tijdig in te spelen op veranderingen in de samenleving, bepalen de raadsleden de juiste prioriteiten.
Op woensdag 22 januari 2020 vond het eerste Actuaforum plaats. De raadsleden praatten in kleine groepen over het recent goedgekeurde meerjarenplan. Ze hielden de vele acties tegen het licht en onderzochten welke plannen pasten bij de criteria voor een participatief traject.
Beweegroute
Uit drie voorstellen selecteerde de kerngroep de actie ‘het recreatietoerisme faciliteren door tegen 2025 drie beweegroutes te creëren’. Deze actie hoort bij de doelstelling ‘een toegankelijk groenblauw netwerk creëren’.
Geïnteresseerde raadsleden sloten zich aan bij de regiegroep om deze actie uit te werken. Na een brainstorm kwamen we tot de creatie van een wandelroute in de Scheldevallei. Deze nieuwe wandelroute wil de gemeenteraad samen met jullie, de inwoners, ontwikkelen.

Organiseer jij dit evenement? Beheer deze pagina!

Evenement beheren

Ben jij organisator van dit evenement?

Reageer
ik ga
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
uitdagen
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
Andere suggesties
In de kijker