Stadhuis binnenstebuiten
Kunst & Cultuur > Lezingen & Debatten
ZATERDAG
9
MEI

Zaterdag 9 mei 2020

Zaterdag 28 maart 2020 (van 0u00 tot 0u00)

Zaterdag 9 mei 2020 (van 0u00 tot 0u00)

Zaterdag 12 september 2020 (van 0u00 tot 0u00)

Van 0u00 tot 0u00

Stadhuis binnenstebuiten

Diverse locaties in Gent z/n

9000 Gent

GRATIS

Basistarief: 0,00 €

Onder de noemer 'Stadhuis binnenstebuiten' organiseert het stadsbestuur voor het eerst debatcafés op zes opvallende locaties in het stadscentrum. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 kan elke Gentenaar samen met de leden van het schepencollege het debat aangaan over de plannen voor Gent voor de periode 2020-2025.

3 dagen, 29 debatcafés
De Gentenaars krijgen 3 zaterdagen de kans om zich uit te spreken over het ontwerp van de beleidsnota’s van het stadsbestuur. Op 28 maart, 9 mei en 12 september 2020 zullen er in totaal 29 debatcafés plaatsvinden. Ze staan open voor alle Gentenaars. Per dag worden verschillende gelinkte thema’s behandeld om het aantal participatiemomenten voor de deelnemers behapbaar te houden.

Startpunt is telkens de gemeenteraadszaal, het kloppende hart van het stadhuis. Deelnemers kunnen er plaatsnemen op de zitjes van de raadsleden en krijgen van de bevoegde schepen een korte toelichting over de totstandkoming en de krachtlijnen van de beleidsnota's. Speciaal voor de debatcafés werden de krachtlijnen van alle beleidsnota’s ook getekend door een illustrator.

Betrokkenheid
Daarna trekken de deelnemers met de bevoegde schepenen naar afzonderlijke debattafels op verschillende, toegankelijke locaties op wandelafstand van het stadhuis. Het gaat onder meer om opvallende locaties als het Belfortcafé, Casa Rosa, een basisschool en het conservatorium. Om zoveel mogelijk te werken op maat van kwetsbare Gentenaars, is het programma op voorhand besproken met mensen in armoede. Aan de debattafels kunnen deelnemers zich uitspreken over de beleidsdomeinen en hun aandachtspunten meegeven. Ze kunnen ook aangeven op welke manier en rond welke thema’s ze zich verder willen engageren. Op basis van de inbreng tijdens de debatcafés worden de beleidsnota’s nog bijgestuurd, voor ze finaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Inspraak en cocreatie lopen als een rode draad door het bestuursakkoord ‘Ambitie en Durf voor Gent’. Het stadsbestuur vertaalde die concepten onder meer in de engagementsverklaring van 3 mei 2019, waarin staat dat alle beleidsnota's participatief worden opgemaakt. De afspraak is om te zorgen voor beknopte, duidelijke en verstaanbare beleidsnota’s en voor voldoende inspraakmomenten en open hoorzittingen om de plannen te bespreken.

De beleidsnota’s zijn momenteel in opmaak en moeten eind 2020 goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Voor de opmaak van elke beleidsnota apart voorzag het stadsbestuur het voorbije jaar al inspraakmomenten. Nu de meeste achter de rug zijn, worden de open hoorzittingen georganiseerd als een reeks van debatcafés.

Inschrijven voor de debatcafés is aangewezen en kan vanaf 20 februari via www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 2101010.

Organiseer jij dit evenement? Beheer deze pagina!

Evenement beheren

Ben jij organisator van dit evenement?

Reageer
ik ga
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
uitdagen
Voor deze functionaliteit moet je geregistreerd zijn.
Andere suggesties
In de kijker