Ontdek evenementen in een ogenblik
zoeken
Privacyverklaring

Triffer draagt zorg voor uw privacy

Triffer handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Triffer persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.


a.-

Verzameling van persoonsgegevens om jou beter te dienen

Triffer verzamelt gegevens over alle bezoekers van deze website: de bekeken pagina's, kliks en gedownloade bijlagen, het IP-adres, tijdstip van bezoek en browser instellingen. Deze informatie wordt niet enkel en alleen voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden tevens gekoppeld aan de persoonsgegevens die over jou tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld. Dat laat ons toe om een profiel aan te maken van de door jou gewenste informatie en zo jou op maat geschreven informatie te verschaffen die jou volgens ons zeker zal interesseren. In geen geval zullen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derde partijen.

b.-

Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen ervoor dat we je bij een volgend bezoek herkennen en we de informatie aan kunnen passen aan jouw voorkeuren. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat eerder opgegeven informatie niet meer automatisch kan worden opgeroepen en de website geen voorselectie kan maken in de aangeboden inhoud.

c.-

Veiligheid

Triffer verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

d.-

Contactgegevens

Triffer is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Triffer steeds contacteren, ondermeer om jouw recht op toegang en verbetering van jouw persoonsgegevens uit te oefenen.

e.-

Wijzigbaarheid

Triffer behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 18 april 2014.


U hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via het e-mailadres [email protected]

In de kijker